Aquavia - Skötsel och råd - Nordiska kvalitetspooler

Aquavia – Skötsel och råd

SKÖTSEL OCH RÅD

Lamporna i spabadet fungerar inte

Följ stegen i checklistan nedan:

CHECKLISTA

Spabadet värmer inte

Följ stegen i checklistan nedan:

CHECKLISTA

Spabadet fungerar inte/displayen fungerar inte

Följ stegen i checklistan nedan:

CHECKLISTA

Spabadets luftmassage fungerar inte

Följ stegen i checklistan nedan:

CHECKLISTA

Spabadet återställer sig själv

Följ stegen i checklistan nedan:

CHECKLISTA

Spabadets vattenmassage fungerar inte

Följ stegen i checklistan nedan:

CHECKLISTA

SNS meddelande

Detta meddelande rapporterar ett kalibreringsproblem med motståndets temperatursonder. De steg som anges i följande checklista måste följas:

CHECKLISTA

OHH/OHS meddelande

Dessa meddelanden rapporterar ett överhettningsproblem. Följ stegen i checklistan nedan:

CHECKLISTA

HFL/LF/dr/dry meddelande

Dessa meddelanden rapporterar bristande vattenflöde genom filtreringskretsen. Följ stegen i checklistan nedan:

CHECKLISTA

Hur ansluter jag projektorn?

Projektorn är designad för att ENDAST FUNGERA MED EN SÄKERHETSTRANSFORMATOR. Se till att projektorn aldrig får spänning över 12 V~AC.

Om du använder ”Compact Public Use Kit” måste projektorn anslutas direkt till utgång M6 på styrskåpets elektroniska kort, som indikeras i avsnitt 3.3. LJUSANSLUTNING i installationsmanualen. Manual: Kompakt kit för allmänt bruk.

COMPACT KIT FOR PUBLIC USE

Emballaget är skadat. Vad ska jag göra?

Innan du går vidare med installation och montering av spabadet måste du försäkra dig om att du fått spabadet med förpackningen i perfekt skick. Om emballaget är skadad, meddela din återförsäljare omedelbart.

Måste underlaget vara jämnt?

Det är mycket viktigt att jämna till marken/golvet där spabadet ska installeras. Kom ihåg att när den väl är installerad kommer den att fyllas med vatten och nivån beror på om underlaget har jämnats.

Kan jag installera mitt spabad utomhus?

Aquavia Spa spabad har utformats för både inom- och utomhusinstallation. Du måste ta hand om spabadet om den är installerad utomhus; kom ihåg det
långvarig exponering för solen kan skada ytan på ditt spabad, såväl som dess tillbehör. Se produktmanualen för mer information.

Är det nödvändigt att använda en servicetekniker vid installation?

Vi rekommenderar starkt att produkten startas av en servicetekniker som jobbar med spabad. De kommer inte bara att verifiera att spabadet fungerar korrekt, de kommer också att finnas tillgängliga för att förklara funktionerna och underhållet av din utrustning.

Vad är Venturi?

Våra spabad har ventiler på kanten som blandar atmosfärisk luft med vattnet från massagepumparna, där luft dras in av Venturi-effekten och blandas med vattnet för att ge en mer behaglig massage.

Spabadet stänger av sig själv var 15:e minut, bör jag vara orolig?

Långa perioder i direkt kontakt med varmvatten kan ge HYPERTERMI,
som uppstår när den inre temperaturen i kroppen stiger över
normal temperatur på 36,5ºC. Det är inte tillrådligt att förlänga badet mer än 15 minuter. Det är därför vår utrustning stoppar automatiskt 15 minuter efter att massagen har börjat.

Vilken är den ideala badtemperaturen?

Det rekommenderas att inte överskrida normal kroppstemperatur. Längre perioder i direkt kontakt med varmt vatten kan ge HYPERTERMI, som uppstår när den inre temperaturen i kroppen stiger över normal temperatur på 36,5ºC. Det är inte tillrådligt att förlänga badet mer än 15 minuter.

Varför slås spabadet på automatiskt?

Spabadet har ett förkonfigurerat filtreringssystem. Det är absolut nödvändigt att spabadet filtreras två gånger varje dag för att behålla kvaliteten.

Kan jag bestämma vilka tider som filtreringsprocess är igång?

Ja, men bara på spabad utrustade med Wi-Fi Touch Panel-systemet. På de andra systemen kan du bara välja förinställda program. Se din användarmanual för mer information.

När är det inte rekommenderat att använda spabad?

Användning av spabadet är inte tillrådligt för gravida kvinnor eller personer som har högt blodtryck, hjärtsjukdomar, diabetes eller som tar medicin.

Hur ändrar jag färg på spabadet LED-lampor?

Alla Aquavia Spa-spabad för privatpersoner har ett LED-belysningssystem som har en sekvens av olika färger. För att byta från en färg till en annan, tryck bara på tills du hittar önskad färg.

Mitt spabad har ett ozondesinfektionssystem. Är det nödvändigt att lägga till någon annan typ av kemisk produkt?

Aquavia Spa-spabad har två automatiska desinfektionssystem: rent vatten (ozonsystem) och ultraviolettbehandling (UV-system). Båda är designade för att komplettera och förbättra vattendesinfektionen som utförs av vattendesinfektionssatsen. Därför ersätter de inte kemiska produkter utan de förbättrar snarare vattenkvaliteten i din badtunna.

En av massagepunkterna har inget flöde.

Vissa vattenstrålar kan också reglera intensiteten på flödet när vatteninloppet öppnas eller stängs. Vrid jetkontrollen medurs för att öppna jeten.

Kan jag ha tvål i spabadet?

Nej. Kom ihåg att din badtunna har ett vattenpumpsystem. Om du blandar tvål i vattnet i din badtunna skulle det inte bara försämra dess kvalitet, det skulle också producera mycket skum.

Hur tömmer jag mitt spabad?

Se film nedan:

Hur rensar jag mitt spabad?

Följ checklistan nedan:

CHECKLISTA

Film finns även i filmgalleriet längre ned på sidan.

Ska jag lägga till några produkter i vattnet för dess underhåll?

Aquavia Spa rekommenderar användning av sina vattendesinfektionsprodukter. De hjälper dig att upprätthålla en adekvat pH-nivå samt korrekt desinfektion.

Hur och när ska jag rengöra filtret?

Filtret bör rengöras med jämna mellanrum. Rengör den helt enkelt med en tryckslang. Se till att alla orenheter försvinner och sätt sedan tillbaka filtret. Det rekommenderas att byta filtret var 4:e månad.

Kan vattnet i spabadet frysa?

Om temperatursensorerna upptäcker ett fall till under 6,7°C, slås motståndet och filtreringspumpen automatiskt på för att förhindra frysning av vatten och de skador detta kan orsaka på ditt spabad.
Enheten och pumpen förblir på i 4 minuter efter temperaturen
stiger över 7,2ºC. I kallare klimat kan en extra temperatursensor läggas till som en försiktighetsåtgärd, för att förhindra frysning som inte detekteras av standardsensorerna.

Hur rengör jag spabadets yta?

• Använd vanliga rengöringsmedel för allmänt bruk. För normal skötsel och rengöring, använd en mjuk trasa eller svamp med lite tvål och vatten. Skölj väl och torka med en ren torr trasa. Om du använder ett hushållsrengöringsmedel, se till att det rekommenderas för akrylytor av tillverkaren.

• Använd aldrig slipande rengöringsmedel.

• Låt inte akrylytan komma i kontakt med ketoner eller estrar som aceton, acetater (som nagellackborttagningsmedel, nagellack eller kemtvättmedel) eller något organiskt lösningsmedel med klor, fernissor, bensin, aromatiska lösningsmedel etc.

• Ta bort damm, fläckar och torka smuts med en mjuk fuktig trasa.

• Rengör fett-, olja-, färg- och bläckfläckar med isopropylalkohol och torka med en ren, torr trasa.

• Undvik att använda rakhyvlar eller någon annan typ av vassa instrument som kan repa ytan. Små repor kan tas bort genom att applicera ett tunt lager bil lackering och polera lätt med en ren trasa.

En gång i veckan, rengör spabadets yta som inte är under vatten med en kvalitetspolish för spabad.

Jag ska inte använda mitt spabad på ett tag. Vad ska jag göra?

Vi rekommenderar inte att vinterstänga spabadet då det finns stor risk för frysskador som inte täcks av garantin. Vi rekommenderar istället att ställa in temperaturen på ca 15-16ºC för att spara så mycket energi som möjligt.

Om du inte använder badtunnan under vintern eller under väldigt långa perioder måste du prestera följande operationer:

• Koppla bort den elektriska utrustningen, differentialomkopplaren i läge OFF.

• Lokalisera dräneringsventilen (se avsnittet Töm spabadet) och vrid den röda spaken på ventilen till ÖPPET läge. På så sätt kommer badtunnan att tömmas på grund av gravitationen genom huvudavloppet.

• Lämna dräneringsventilen öppen.

• Ta bort filterpatronerna från filtret (se film längre ned på sidan) och förvara på en torr plats.

• Rengör och torka spabadet.

• Täck spabadet.

Filmgalleri

BYTA FILTER

BYTA HÖGTRYCKS-FILTER

HITTA DITT SERIENUMMER

HUR DU ANVÄNDER SPABADETS FUNKTIONER

FYLL DITT SPABAD

VATTENBEHANDLING

KONFIGURERA DIN TOUCH-PANEL

TÖM DITT SPABAD

Hittade du inte svaret du sökte?

Kontakta oss!