Marquis - Skötsel & Råd - Nordiska kvalitetspooler

Marquis – Skötsel & Råd

Skötsel och Råd för ditt Marquis Spabad

 

För att förlänga livslängden på ditt spabad och undvika eventuella problem är det viktigt att du tar hand om det.

Här nedan hittar du allt från enkla knep som förlänger spabadets livslängd till detaljplaner på hur du använder kemiartiklar till ditt spabad.

Förläng livslängden på ditt spabad!

Skölj av fötterna

Kom ihåg att skölja av fötterna innan du kliver i spabadet. På detta sätt kan du förhindra att sand och smuts kommer in i rören där detta kan täppa till ventiler och filter.

Använd ett insugskydd

Använd också ett insugskydd för att ytterligare minska mängden skräp som kan komma in i rören.

Behåll locket på

Stäng alltid spa-locket när spabadet inte används. På detta sätt förhindrar du att oönskat skräp hamnar i badkaret och du förhindrar även solljuset som annars kan skada ytan och munstyckena. Du får endast full garantitäckning om spabadet alltid är övertäckt när den inte används.

Håll vattnet klart och i god balans

Vattenkemin är en annan viktig del av att ha ett spa. Använd endast produkter som
rekommenderas av fabriken. Du ska också se till att ha korrekta pH-värden och
desinfektionsnivåer. Töm och fyll på med färskt vatten med 3 till 4 månaders mellanrum. Använd regelbundet en spa-dammsugare för att ta bort synlig smuts och sand på spa-enhetens golv.

Veckounderhåll

Ta bort skräp

Ta bort skräp och löv från Vortex-silarna och insugsskydden på insidan av spabadet. Om insugen blockeras kan detta hindra vattenflödet genom systemet. Detta rekommenderas att göras varje vecka.

Vattennivå

Fyll på med vatten om det behövs så att vattnet når cirka 10 cm under överkanten eller täcker cirka två tredjedelar av sil-öppningarna. Låga och höga vattennivåer kan skada spa-enheten. Det är viktigt att du kontrollerar vattennivån ofta.

Detta rekommenderas att göras varje vecka.

Månadsunderhåll

Filtervård

Vi kan inte nog påpeka hur viktigt det är att ha rena filter för att kunna filtrera vattnet ordentligt. Smutsiga filter kan begränsa vattenflödet, göra vattnet grumligt och förhindra att kemikalierna får önskad effekt. Smutsiga filter kan också leda till dåligt vattenflöde i jetmunstyckena, oklart vatten och att givarna aktiverar olika felkoder. Det är viktigt att du rengör filtren ofta.

Många vattenvårdsprodukter gör vattnet klarare genom att klumpa ihop mikroskopiska partiklar och mineraler till större partiklar som sedan lätt kan fångas upp i filtret. Ett filter som är igensatt av skräp och kalklagringar kan inte fånga upp partiklarna ordentligt.

Låt filterbehållarna ligga och dra i Filter Cleaner någon gång i månaden. Om du har ett skadat filter rekommenderar vi att du köper ett nytt. Kontakta din återförsäljare för att beställa ett nytt filter.

Kontrollera läckor

Öppna utrustningsluckan och kontrollera om det finns några tecken på vattenläckor runt pumparna. Tätningarna i pumparna slits ut med tiden, särskilt om vattenkemin inte är balanserad. Om du upptäcker problem med pumptätningarna tidigt kan du spara in på dyra reparationskostnader. Pumptätningar, elementpackningar och pumppackningar måste kontrolleras varje månad för att se till att de inte läcker. Följdskador som uppstått av läckage från någon komponent täcks inte av garantin.

Byt ut Spa Frog-brominer

Spa Frog-brominer bör bytas ut med två till fyra veckors mellanrum. Försök att alltid ha 3-5 ppm bromin eller klor.

Var tredje till fjärde månad

Tömma och fylla på spabadet

Ett vanligt spa behöver tömmas med tre till fyra månaders mellanrum. Efter att ha tillsatt kemikalier under lång tid och kroppsoljor och lotions hamnat i vattnet kan det vara svårt att vårda vattnet och kemikalierna kommer inte att vara lika effektiva. Du kan också märka att det blir väldigt mycket skum. Du kan behöva tömma oftare beroende på användningen.

Tömma spabadet

1. Stäng av strömmen till spa-enheten.
2. Öppna komponentfacket (se UTRUSTNINGSSCHEMA). Ta bort locket på anslutningen för slangkranen och sätt i en slang.
3. Öppna dräneringsventilen. Vattnet kommer att tömmas genom slangen via tyngdkraft.
4. När spa-enheten är tom stänger du dräneringsventilen och tar bort slangen. Sätt tillbaka locket på slangkranen.

OBS! Håll alltid dräneringsventilen stängd utom när du tömmer spa-enheten (förlita dig inte på att locket ska kunna stoppa vattenflödet). Dräneringsventilen kan annars skadas av vatten som fryser.

Fylla på spabadet

Fyll på spa-enheten med färskt vatten från en trädgårdsslang och balansera vattnet enligt våra råd under fliken vattenvård. Vi rekommenderar att du använder ett påfyllnadsfilter när du fyller på vatten, särskilt i områden med mineralrikt vatten. Fäst det i slutet av trädgårdsslangen för att filtrera bort grus och sediment som kan samlas i spabadet och kanske skrapa upp ytan.

För att undvika låsningar i systemet rekommenderar vi att fylla spabadet genom filterinloppet. Plocka enkelt bort filtret och stoppa ner trädgårdsslangen. På detta vis fördelas vattnet på ett jämnt sätt genom hela systemet. 

Byt ut Spa Frog-mineraler

Spa Frog-mineraler bör bytas ut med tre till fyra månaders mellanrum. Du kanske fortfarande kan känna av de ”använda” mineralerna, men de är inte längre effektiva och behöver därför bytas ut.

Rengöra DuraShell®-interiören

När spabadet är tomt ska du rengöra DuraShell-interiören (akrylytan) noggrant, särskilt vid vattenlinjen. Vi föreslår en organisk svamp för att slippa repor.

Bevara den eleganta och glansiga ytan på DuraShell® med de här enkla stegen: Använd en mjuk trasa eller svamp och vatten för den normala vården och rengöringen. Skölj av ordentligt och torka med en mjuk, ren trasa. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

Låt aldrig akrylytan komma i kontakt med produkter som ammoniak (Windex), ketoner eller estrar som aceton eller etylacetat (nagellacksborttagning), vintergrönolja (metylsalicylat), nagellack, kemtvättmedel eller andra klorerade organiska lösningsmedel, lacklösningsmedel, bensin, aromatiska lösningsmedel, citrusbaserade lösningsmedel, tallolja eller liknande.

Torka bort damm och torr smuts med en mjuk, fuktig trasa. Tvätta bort fett, oljor, färg och bläckfläckar med isopropanol (låt inte alkoholen samlas eller ligga kvar på akrylen). Torka med en ren, mjuk trasa. Undvik att använda rakblad eller andra vassa föremål som kan skrapa upp ytan.

OBS! Den högglansiga, glatta ytan på akrylen gör att det kan uppstå små skavanker i texturen. Akrylens naturliga åldring kan leda till något som kallas krackelering. Tunna spindelvävslika linjer kan med tiden uppstå på den kosmetiska ytan på akrylen från element och kemikalier.

Krackeleringen försvagar inte akrylens strukturella styrka och täcks inte av garantin. Blekta färger, fläckar och missfärgningar kan också uppstå men försvagar inte den strukturella styrkan och täcks inte av garantin.

OBS! Lämna inte spa-enheten utan locket på. Om spa-ytan utsätts för direkt solljus kan detta orsaka svåra skador eller fläckar eller att kopplingar missfärgas och kan leda till att ytgarantin uppgör att gälla.

Behovsunderhåll

Vård av lock

Om locket vårdas ordentligt kan livslängden öka och det kan fortsätta se snyggt ut även i tuffa miljöer. OBS! Använd inte vanliga hushållsprodukter eller produkter som innehåller silikon, alkohol, stålull eller belkmedel. Prata med din återförsäljare för råd om produkter att använda.

  1. Ta bort locket från spabadet och luta det försiktigt mot en vägg eller ett stängsel.
  2. Skälj av locket med en trädgårdsslang för att lösa upp och spola bort smuts och skräp.
  3. Använd en stor svamp och/eller mjuk borste och en väldigt mild tvålbehandling. Skrubba vinylytan i cirkelrörelser. Skölj av vinylen innan tvålen hinner torka.
  4. Skrubba kanterna på locket och sidoflikarna. Skölj rent med vatten.
  5. Skölj av undersidan av locket med endast vatten (ingen tvål) och torka rent med en torr trasa.

Vård av lock - Weather Shield™

Weather Shield är ett lösningsfärgat polyestertyg utformat för att vara flexibelt och enkelt för tillverkare att använda. Uretanbeläggningen förbättrar vävnadens stabilitet och möjliggör större vattentålighet samtidigt som krympning och sträckning minimeras. Weather Shield har hög UV-, vatten- och mögel- och mjöldaggsbeständighet och har utmärkt riv- och nötningsbeständighet.

Vård och rengöring

Weather Shield är utformad för att vara lätt att underhålla. Den kan tvättas eller borstas av och sköljas. Korrekt skötsel och rengöring är viktigt för alla tyger.

För normal skötsel och rengöring
• Tillsätt cirka 56 ml mild tvål eller diskmedel till 1 liter ljummet vatten.
• Rengör tyget med en ”mjuk hårborste.”
• Skölj ordentligt med kallt vatten och lufttorka.

För envisa fläckar

• Tillsätt maximalt 1 kopp blekmedel till en 1 liter vatten.
• Spraya lätt på tygytan (icke bestruken sida). Blötlägg inte tyget.
• Långvarig exponering av hårda kemikalier kan skada beläggningen.
• Skölj omedelbart. Lämna inte på i mer än 2 minuter.
• Rengöring med hårda rengöringsmedel som blekmedel kräver en återbehandling som 303 High Tech tygskydd för att återställa vattenavvisningen.

Vård av vadderade nackstöd

Förläng livslängden på de vadderade nackstöden genom att endast ta bort och byta ut dem försiktigt vid behov.

Ta bort vadderade nackstöd
För in fingrarna under varje ände av interiörens vadderade nackstöd och dra försiktigt mot dig. Skador som uppstår på fästena av att nackstöden inte tas bort ordentligt täcks inte av garantin. Kuddar och fästen garanteras endast vara fria från defekter vid leveransen.

Skötsel av exteriören

Tvätta exteriören på spabadet med en blandning av mild tvål och vatten. Rengöringsmedel som innehåller alkohol eller stora mängder lösningsmedel som aceton, nitrobenzen och cyklohexanol kan lösa upp och missfärga exteriören.

Löst skräp

Grus och partiklar som dras in i spa-enheten ska avlägsnas med spa-dammsugare.

Vattenlinjen

Undvik att det samlas oljor och lotions vid vattenlinjen genom att rengöra interiören varje vecka eller när det behövs. Vi föreslår en organisk svamp för att slippa repor.

OBS! Använd inte samma borste eller svamp när du rengör spa-exteriören som när du rengör spa-interiören. Tvål och andra produkter som används på exteriören kan leda till att det uppstår skum i spa-vattnet och repor på spa-ytan om dessa används på spa-interiören.

Skjuta upp användningen eller vintersäkra spabadet

Om du inte tänker använda spa-enheten under en längre tid föreslår vi följande steg.

OBS! Det kan uppstå skador vid längre inaktivitet från att det bildas kondens inuti komponentfacket. Om du inte följer dessa användningar vid frystillstånd kan detta leda till sprickor i kopplingarna, hoplimmade leder och andra typer av skador.

Vi rekommenderar att du inte vinterstänger ditt spabad då det finns stor risk att vatten finns kvar i systemet, som sedan orsakar frysskador i spabadet. Något som sedan inte täcks av garantin.

1. Stäng av strömmen till spabadet.
2. Töm spabadet.
3. Ta bort allt vatten i sitsarna och fotutrymmet. Om det behövs kan du ösa ut vattnet som finns kvar och torka ut spa-enheten med några handdukar. Vi rekommenderar en våt- och torrdammsugare för bästa resultat.
4. Använd en våt- och torrdammsugare och sätt dammsugarens munstycke över varje jetmunstycke för att suga ut vattnet från ledningarna. Börja med de översta jetmunstyckena och sluta med de nedersta.

OBS! Spabadet har zonreglerade ventiler som används för att leda vattnet i olika zoner. Se till att alla ventiler är öppna till de munstycken du vill dammsuga.

5. Skruva bort pumppluggarna från pumparna.
6. Sätt våt- och torrdammsugarens munstycke över de öppna pumpöppningarna för att ta bort eventuellt vatten. Du bör ta bort pumparna och förvara dem i ett klimatkontrollerat rum.
7. Rengör spa-interiören.
8. Rengör filterbehållarna.
9. Sätt tillbaka locket och lås det. OBS! Om spa-ytan utsätts för direkt solljus kan detta orsaka svåra skador eller fläckar och kan leda till att ytgarantin uppgör att gälla.

Vård under semestern

Kortare perioder: 3-5 dagar

1. Justera pH-balansen (Läs mer under ”Vattenvård”).
2. Desinfektera vattnet med chockdesinfektion (Läs mer under ”Vattenvård”).
3. Lås spa-locket på plats med låsen (20-30 minuter efter chockdesinfektionen).
4. Chockdesinfektera vattnet när du kommer hem igen.

Kortare perioder: 5-14 dagar

1. En dag innan avfärd ska du ställa in temperaturen på cirka 27°C.
2. Justera pH-balansen vid behov (Läs mer under ”Vattenvård”).
3. Chockdesinfektera vattnet (Läs mer under ”Vattenvård”).
4. Lås spa-locket på plats med låsen (20-30 minuter efter chockdesinfektionen).
5. Chockdesinfektera vattnet när du kommer hem igen.
6. Återställ den vanliga temperaturen.
7. Testa vattenkemin och justera vid behov.

SÄKERHET – KEMIKALIER

Viktiga säkerhetsåtgärder när du hanterar kemikalier

1. Förvara alltid kemikalierna utom räckhåll för barn.

2. Läs produktetiketterna noggrant innan du använder kemikalierna.

3. Häll alltid i kemikalierna i vattnet och häll inte vatten i kemikalierna när du blandar dem. Vissa torra kemikalier behöver lösas upp innan du häller dem i spa-vattnet. Fyll en ren behållare med lite vatten från spabadet. Blanda tills kemikalien lösts upp och häll blandningen i det cirkulerande vattnet.

4. VAR FÖRSIKTIG! Blanda inte olika kemikalier med varandra. Häll i dem i vattnet var för sig.

5. Alla kemikalieprodukter ska förvaras på en sval, torr och väl ventilerad plats med en medeltemperatur som inte överstiger 32 °C. Se till att det inte finns skräp som trasor, tidningspapper eller brandfarliga material i förvaringsutrymmet.

6. Håll kemikalierna borta från öppna lågor och andra värmekällor. Rök inte i närheten av kemikalierna. Om det uppstår en torr kemikaliebrand ska du endast använda vatten. Använd inte en brandsläckare med torra kemikalier för att släcka branden.

7. När du häller i kemikalier ska du alltid cirkulera vattnet med jetstrålarna i ett nedåtgående cirkelmönster för att fördela kemikalierna bättre. Häll i kemikalierna i spa-vattnet en åt gången. Låt det gå flera minuter innan du häller i någon ny kemikalie och låt jetstrålarna fördela kemikalierna jämnt i spabadet.

8. Det är viktigt att du lämnar spa-locket öppet i 20-30 minuter medan spabadet chockdesinfekteras för att undvika skador. Lämna inte spabadet obevakad när locket är öppet. Skador som missfärgning eller försvagad vinyl som uppstår till följd av kemikalieskador täcks inte av garantin.

9. När du har hällt i kemikalier ska du vänta den tid som rekommenderas på
kemikalieförpackningen innan du testar vattnet så att testet blir så precist som möjligt. Testa spa-vattnet innan du använder enheten.

10. Om du har några frågor eller funderingar om hur du hanterar dina kemikalier rätt ber vi dig kontakta din återförsäljare.

VAR FÖRSIKTIG! Skador på spa-ytan och utrustningen som orsakats av användningen av trikloretan klor eller andra starka kemikalier som inte rekommenderats av Marquis Corp. täcks inte av garantin.

Vattenvård

Bra att veta

Det behövs tre saker för rent och säkert vatten:
1. CIRKULATION: Vattnet måste cirkulera regelbundet. Det får inte vara stillastående.
2. FILTRERING: Vattnet måste filtreras för att rensa bort partiklar och skräp.
3. DESINFEKTION: Vattnet måste desinfekteras för att ta död på organismer som alger, bakterier och virus.

Det är absolut nödvändigt att ha en god vattenbalans för att skydda spa-enhetens värmeelement och andra komponenter från skador. Skador på spa-ytan och utrustningen som orsakats av olämpliga eller starka kemikaliebehandlingar täcks inte av garantin. Missfärgningar på jetmunstyckena, ventilerna och kontrollerna är ett tecken på olämpliga kemikalier eller för mycket direkt solljus.

Jetmunstyckena och ventilerna ingår inte i täckningen av kostnaden för arbetskraft. Delarna kan köpas eller bytas ut under garanti hos en auktoriserad återförsäljare av Marquis®-produkter. Packningar och tätningar täcks inte av garantin. Marquis-enhetens kontrollsystem kommer automatiskt att cirkulera och filtrera vattnet. Desinfektionen kräver minimal ansträngning om det görs
ordentligt och konsekvent.

Det behövs tre saker för att desinfektera vattnet:
1. BALANS: Vattnet måste ha rätt balans så att desinfektionsmedlet kan fungera ordentligt och spa-utrustningen kan skyddas.
2. CHOCK: Chocker oxiderar organiska material och optimerar desinfektionsmedlet.
3. DESINFEKTION: Se till att du alltid har rätt mängd desinfektionsmedel i systemet.

Förstå vattenbalansen

Vattenbalansen utgörs av förhållandet mellan de faktorer som avgör spa-vattnets kvalitet. Hur effektiva kemikalierna och de andra tillsatserna är beror på om faktorerna är ”i balans”. Det viktigaste för vattenbalansen är mängden kalk, mängden baser och pH-värdet. Använd vattenprodukter som rekommenderats för ett Marquis spa.

pH-värde

Den viktigaste faktorn för vattenbalansen är pH-värdet. Mängden kalk och baser fungerar som buffertar som stabiliserar pH-värdet. När dessa är rätt justerade kommer pH-värdet vara stabilt och enklare att hålla balanserat. pH-värdet mäter förhållandet mellan syror och baser i vattnet. Det ideala pH-värdet ligger mellan 7,4 – 7,6. När pH-värdet faller under 7,2 kan vattnet bli något frätande. Ett lågt pH-värde kan leda till skador på metallerna i kontrollsystemet och värmeelementet, högre förbrukning av desinfektionsmedel och hudirritationer. Ett pH-värde över 7,8 kan leda till att det bildas kalkavlagringar och ansamlingar av metaller och mineraler i vattnet som kan missfärga spa-ytan. Ett pH-värde över 7,8 kan också orsaka ögon- och hudirritationer.

Baser

Baserna i vattnet fungerar som buffertar som hindrar att pH-värdet ändras när nya ämnen tillsätts i vattnet. pH-värdets stabilitet beror direkt på mängden baser. Mängden baser bör vara mellan 80 – 140 ppm. Finns det mindre än 80 ppm baser är det svårare att stabilisera pHvärdet. Finns det mer än 140 ppm kan pH-värdet öka och detta kan leda till grumligt vatten, kalkavlagringar och mindre effektiv desinfektion.

Obs! Alkalinity Increaser och pH Increaser och pH and Alkalinity Decreaser påverkar både pH-värdet och mängden baser. Mindre tillsatser påverkar vanligen pH-värdet och har en något mindre effekt på mängden baser. Större tillsatser påverkar också pH-värdet, men har en mycket större påverkan på mängden baser. (Exempel: Om pH-värdet är väldigt högt och mängden baser ligger inom normalintervallet kommer flera små doser snarare än en enda stor dos av pH and Alkalinity Decreaser att minska pH-värdet och ha mycket liten påverkan på mängden baser.)

Kalk och Hårdhet

Använd inte mjukt vatten i ditt spa. Det är absolut nödvändigt att ha kalk i vattnet. Den ideala mängden kalk är mellan 150 – 250 ppm. Mängden kalk justeras normalt när du fyller spabadet eller fyller på efter tömning. Större mängder kalk kan leda till kalkavlagringar på spabadets ytor och komponenter. Du kan skydda spabadet mot höga kalkmängder genom att använda Metal and Stain Remover enligt anvisningarna på förpackningen. Mindre mängder kalk kan göra spa-vattnet frätande vilket kan skada komponenter och rörledningar. Öka mängden kalk med Calcium Hardness Increase.

Balans

En god vattenbalans

När du fyller spa-enheten eller fyller på efter tömning ska du göra följande för att få en god vattenbalans.

VIKTIGT! Följ alltid anvisningarna på kemikalieförpackningen när du tillsätter kemikalier.

1. Testa spa-vattnet med en testremsa eller ett testkit. Fastställ vattnets pH-värde och mängd
av baser.
2. Om du behöver justera pH-värdet eller mängden baser ska du alltid balansera mängden baser innan du justerar pH-värdet. Produkterna du ska använda för att justera pH-värdet och/eller mängden baser är pH Increaser, Alkalinity Increaser eller pH and Alkalinity Decreaser.
Tillsätt kemikalierna enligt anvisningarna på förpackningen, testa vattnet på nytt och upprepa vid behov tills alla värden är inom normalintervallerna.
3. Öka mängden kalk om det behövs.

Chock

Första behandling

Chocka spabadet med kornigt klorbaserat desinfektionsmedel eller icke-klorbaserat chockmedel för spa. Tillsätt direkt i ditt spa enligt anvisningarna på förpackningen. Klorbaserade desinfektionsmedel rekommenderas för den första behandlingen eftersom de lämnar rester av desinfektionsmedel. Du kan chockdesinficera varje vecka med icke-klorbaserat chockmedel om du vill använda mindre klorin.

Underhållande behandling

När bakterier och andra avfallsämnen har neutraliserats av desinfektionsmedlet är de kvar i vattnet tills det har oxiderats eller chockats. Dessa kallas ofta kloraminer eller brominer och gör vattnet tråkigt och grumligt och kan ge upphov till lukter och hudirritationer. Chockdesinfektionen rensar bort avfallet och du får rent och kristallklart vatten. Vi rekommenderar chockdesinfektion
med icke-klorinbaserat chockmedel eller kornigt klorbaserat desinfektionsmedel en gång i veckan eller när vattnet verkar tråkigt, grumligt eller luktar. Använder du icke-klorbaserat chockmedel kan du använda spa-enheten 15 minuter efter chockdesinfektionen.

OBS! En stark lukt av klorin eller bromin brukar tyda på att spabadet behöver chockas, inte att det finns för mycket bromin eller klor i vattnet. Ett chockat spa med god balans luktar inte.

Desinfektion

ConstantClean™

ConstantClean och ConstantClean+ systemet använder en kombination av desinfektionsmedel som förbättrar vattenkvaliteten och minskar underhållsbehovet. Kombinationen av In-line-mineralpatron* och den fabriksinstallerade ozonatorn innebär en stor minskning av mängden desinfektionsmedel som behövs. Istället för den normala mängden av 3 – 5 ppm bromin behöver du bara 1 – 2 ppm bromin.

OBS! Vi rekommenderar att du använder Spa Frog® eller @ease flytande patroner. Använd inte några andra typer av flytande kemikaliedosor eller Biguanide. Detta kan orsaka skador på spaskalet eller de interna komponenterna.

Justera mineralpatroner

Ta bort skyddsplasten från Spa Frog-mineralpatronen. Håll i patronens nederdel och vrid på toppen tills du ser siffran sex i inställningsfönstret.

OBS! Mineralpatronen bör bytas ut med tre till fyra månaders mellanrum. Du kan fortfarande känna av de ”använda” mineralerna, men de är inte längre effektiva och behöver därför bytas ut. Vi rekommenderar att du tömmer och fyller på spa-enheten när du byter ut mineralpatronerna.

Justera bromin- eller klorinpatroner

Ta bort skyddsplasten från Spa Frog®-brominpatron eller @ease SmartChlor klorpatron. Du kan behöva övervaka användningen av spa-enheten under de första veckorna för att hitta de bästa inställningarna för desinfektionspatronen. Börja med en inställning utifrån tabellen nedan och övervaka desinfektionsnivåerna varje dag under den första veckan eller så och justera patronen med en inställning per dag tills du når 3 – 5 ppm. Du justerar patronen genom att ta ut den från systemet och vrida den till nästa högre inställning om nivån är låg eller nästa lägre inställning och desinfektionsnivån är hög. Desinfektionspatronen behöver bytas ut när den är tom, vilket tar mellan två och fyra veckor. Försök att alltid ha 3 – 5 ppm bromin eller klorin.

Förslag daglig filtertid

Förslag på första inställningar av daglig filtertid för Spa frog.

Installera patroner

Hitta och ta bort patronhållarens lock på spabadets ovansida. Tryck ner och vrid hållaren moturs för att låsa upp den. Lyft ut hållaren. Sätt Spa Frog® eller @ease mineralpatron på plats i hållardelen markerad med ”MINERALS” (övre delen) och se till att rikta in fåran ovanpå patronen med upphöjningen i hållaren. Sätt Spa Frog® bromin- eller klorinpatron på plats i hållardelen markerad med ”BROMINE/CHLORINE”. Se till att rikta in fåran ovanpå patronen med upphöjningen i hållaren. När du satt in patronerna ska du sätta tillbaka hållaren, trycka ned den och vrida den medurs för att låsa den på plats. Sätt tillbaka locket.

VAR FÖRSIKTIG! Dra endast åt för hand. Undvik att dra åt för hårt eller att böja hållaren. Detta kan skada hållaren. Skador som uppstår av att patronhållaren inte tas ut eller installeras ordentligt täcks inte av garantin. Patronhållaren garanteras vara fri från defekter vid leveransen av spabadet.
Garantin täcker inte kostnaden för arbetskraft i samband med patronhållare. Delarna kan köpas eller bytas ut under garanti hos en auktoriserad återförsäljare av Marquis®-produkter.

Vattenvårdsplan

Varje dag

Desinfektion
Normala nivåer är 1 – 2 ppm bromin, @ease eller klorin.

Varje vecka

Spa Shock
Desinfektionsmedlet bildar klumpar med bakterier och neutraliserar både medel och bakterier när dessa kommer i kontakt. Men de neutraliserade medel/bakterie-partiklarna är fortfarande kvar i vattnet. Medelpartiklarna i vattnet kan skapa lukter och göra vattnet grumligt. Vill du oxidera, eller bli av med medelpartiklarna, måste du chocka spabadet en gång i veckan.

Du får bäst resultat, och skyddar spa-locket, genom att låta spa-locket vara öppet i minst 20 minuter efter att ha chockat vattnet.

OBS! Ytterligare chockdesinfektion kan behövas om spa-enheten används mycket.

Produkter som används vid behov

Water Clarifier

Mikroskopiska partiklar kan passera genom spa-filtren och göra vattnet grumligt. Använd klargöraren Marquis Water Clarifier för att slå samman dessa mikroskopiska partiklar till större partiklar som fastnar i filtret så att du kan få klarare vatten.

pH up/down

pH Increaser, Alkalinity Increaser, pH and Alkalinity Decreaser.
Dessa tre produkter ökar eller minskar pH-värdet och mängden baser i spa-vattnet. Du behöver endast använda dem om testremsan visar att dessa värden inte ligger inom normalintervallet.

Spa Defoamer

Om det uppstår skum i spa-vattnet kommer jetstrålarna förhindra att det försvinner. Använd skumdämparen Spa Defoamer för att omedelbart rensa bort allt skum från spa-vattnet.

Metal and Stain Remover

Metal and Stain Remover rensar bort metaller som järn och koppar från spa-vattnet.

Felsökning av vattenvården

P: Problem

S: Svar

Grumligt vatten

P: Dålig filtrering eller smutsiga filter.
S: Se till att filtret är ordentligt installerat. Rengör eller byt ut filtret. Öka längden på rengörings- och/eller filtercyklerna.

P: Dålig balans i vattnet.
S: Testa vattnet och justera pH-värdet, mängden baser och desinfektionsmedel om det behövs. Chocka vattnet för att oxidera och ta död på organiska material i vattnet.

P: Partiklar filtreras inte eller vattnet är mättat med kemikalier.
S: Använd klargöraren Water Clarifier för att klumpa partiklarna.

P: Stora mängder upplösta material
S: Töm, rengör och fyll på spa-enheten.

Kemikalielukt

P: För mycket klor/bromin i vattnet.
S: Behandla vattnet med chockmedlet Spa Chock och justera mängden desinfektionsmedel om det behövs.

P: Vattnet ser tråkigt ut eller är svårt att vårda. Stora mängder upplösta material kan vara orsaken.
S: Töm, rengör och fyll på med färskt vatten

Unken lukt

P: Inte tillräckligt med desinfektionsmedel i vattnet – bakterier eller alger i vattnet.
S: Häll i desinfektionsmedel om det behövs och chocka. Justera mängden
desinfektionsmedel på nytt om det behövs.

Gult vatten

P: Låga pH-värden eller baser.
S: Testa och justera pH-nivåerna med pH and Alkalinity Increase. Anpassa baserna om det behövs.

Skum

P: Höga koncentrationer av kroppsoljor, lotions eller tvål och stora mängder organiska material.
S: Använd skumdämparen Spa Defoamer och justera pH-nivån och mängden
desinfektionsmedel om det behövs.

Smutslinjer i spabadet

P: Kroppsoljor och smuts.
S: Rengör spabadet med en organisk svamp. Testa och justera pH-nivån och mängden desinfektionsmedel om det behövs. Öka rengöringscykeln.

Inget desinfektionsmedel känns av

P: För liten mängd desinfektionsmedel.
S: Chocka och/eller justera desinfektionspatronen tills rätt mängd desinfektionsmedel känns av.

P: Testremsan är ”vit” även när du har hällt i desinfektionsmedel.
S: Mängden desinfektionsmedel kan vara oerhört hög. Medlet kan bleka reagenserna på testremsan och ge ett falskt resultat. Avlägsna spa-locket och aktivera pumparna och luftkontrollerna. Kör pumparna i 30 minuter. Testa vattnet och se om du nått de önskade mängderna. Justera desinfektionspatronen för att minska mängden bromin eller klorin.

Höga mängder desinfektionsmedel känns av

P: För mycket klor eller brom har hällts eller doserats i spabadet.
S: Avlägsna spa-locket och aktivera pumparna och luftkontrollerna. Kör pumparna i 30 minuter. Testa vattnet och se om du nått de önskade mängderna. Justera desinfektionspatronen för att minska mängden bromin eller klorin.

Irritation i ögon eller huden

P: Föroreningar eller stora mängder klor/bromin i vattnet.
S: Behandla vattnet med chockmedlet Spa Chock. Justera mängden desinfektionsmedel.

P: pH-värdena är låga.
S: Justera om det behövs.

Rostiga metaller

P: Låga pH-värden.
S: Justera pH-nivåerna med pH and Alkalinity Increase

Grönt vatten/alger

P: Låga mängder desinfektionsmedel eller höga pH-nivåer.
S: Justera pH-nivåerna, chocka och/eller justera desinfektionspatronen om det behövs

Oregelbundna pH-värden

P: För lite baser och/eller kalk vilket gör att pH-värdet ”studsar”.
S: Testa och justera mängden baser och/eller kalk för att få de ideala mängderna.

OBSERVERA: Spa-ägaren kan utföra följande åtgärder. Om det inte går att åtgärda felet med stegen nedan ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare om service. (Felaktig service som utförs av servicepersonal utan auktorisering eller av spa-ägaren kan orsaka skador som inte täcks av garantin eller andra allvarliga skador.)

UTRUSTNINGEN FUNGERAR INTE
• Se om det finns en diagnoskod på kontrollpanelens LCD-skärm.
• Spa-enheter på 240 V: Kontrollera kretsbrytaren på huvudströmpanelen.
• Spa-enheter på 120 V: Kontrollera den jordade strömkabeln och återställ
den om det behövs (se VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR i början av handboken).
• Kontrollera skicket på strömkabeln.

OTILLRÄCKLIG STRÅLSTYRKA
• Se till att spärrventilerna är helt öppna.
• Öppna jetstrålarna genom att vrida på jetmunstyckena för att få maximalt vattenflöde.
• Kontrollera om det finns några blockeringar eller hinder vid insugsskydden
eller filtren i form av löv eller liknande.
• Kontrollera att vattennivån är tillräcklig och fyll på med vatten om det behövs.

INGEN VÄRME
• Kontrollera temperaturen som visas på LCD-skärmen för önskad temperaturinställning.
• Kontrollera om det finns smuts eller partiklar i filterpatronen.
• Kontrollera att vattennivån är tillräcklig, alltså 10 cm från akrylöverkanten.
• Kontrollera att spa-enheten är inställd på de högre temperaturerna. Se hur du programmerar temperaturen ovan.
• Låga omgivande temperaturer kan leda till mindre värme.
OBS: Du kan inte förvänta dig varmt vatten direkt från jetmunstyckena. Det tar
värmeelementet 12-24 timmar att värma upp vattnet till önskad temperatur.

BELYSNINGEN FUNGERAR INTE
• Tryck på knappen LIGHT på kontrollpanelen.
• Sätt i lampan i sockeln.

LCD-SKÄRMENS DIAGNOSMEDDELANDEN
Tack vare den avancerade tekniken i spa-enheten kan enheten utföra ett
antal självdiagnoskontroller och visa olika meddelanden på kontrollpanelens
LCD-skärm.

Felsökningsguide

TOO COLD

(Kallt) Frysskyddet har aktiverats och inga ytterligare åtgärder behövs. Visas normalt när nytt vatten fylls på.

WATR TOO HOT

(Värmeelementet är för varmt) En av givarna har nått 43°C. Kliv inte i vattnet. Kontakta din återförsäljare om service.

HTR FLOW LOSS

(Vattenförlust i värmeelementet) Det flödar inte tillräckligt med vatten genom värmeelementet. Rengör eller installera nya filter och kontrollera att spärrventilerna är helt öppna. Om det inte löser problemet, kontakta din återförsäljare om service.

HTR MAY BE DRY

(Värmeelementet kan vara för torrt) Det flödar för lite eller inget vatten genom värmeelementet. Kontrollera att spärrventilerna är helt öppna. Kontakta din återförsäljare om service.

HTR TOO HOT

(Värmeelementet är för varmt) En av givarna har nått 48 °C. Kliv inte i vattnet. Kontakta din återförsäljare om service.

PRES BTTN TO RSET

(Tryck på knappen för att återställa) Vissa koder kräver att du trycker på en knapp eller att du slår av och på strömmen.

SNSR BAL--ANCE

(Givarbalans) Givarna läser av en temperatur på 17 °C eller mer. Kan hända när nytt vatten fylls på. Inga ytterligare åtgärder behövs.

SNSR A

Givare A fungerar inte. Kontakta din återförsäljare om service.

SNSR B

Givare B fungerar inte. Kontakta din återförsäljare om service.

MEM FAIL

(Minnesfel) Det finns ett problem i den fasta programvaran. Kontakta din återförsäljare om service.

MEM RSET

(Minne har återställts) Det har uppstått ett fel i minnet. Kontakta
din återförsäljare om service.

CLOK FAIL

(Klockfel) Det har uppstått ett fel i klockan. Kontakta din återförsäljare om service.

CNFG FAIL

(Konfigurationsfel) Kontakta din återförsäljare om service.

STUK PUMP

(Pump har fastnat) Vattnet kan ha värmts för mycket (KLIV INTE I VATTNET). Kontakta din återförsäljare om service.

HOT FALT

(Värmefel) En pump kan ha fastnat. Kontakta din återförsäljare om service.

Meddelande på touchpanel

Möjligt frystillstånd

Ett möjligt frystillstånd har känts av eller brytaren Aux Freeze har stängts. Alla vattenenheter är aktiverade. I vissa fall kan pumparna startas och stängas av och värmeelementet kan köras med frysskyddet aktiverat. Detta är ett funktionsmeddelande och inte någon felsignal.

Vattnet är för varmt - M029*

Systemet har känt av en vattentemperatur på ca 43 °C (110 °F) eller mer och spa-funktionerna har inaktiverats. Systemet återställs automatiskt när spa-vattnets temperatur faller under ca 42 °C (108 °F). Kontrollera om pumparna har körts under längre tid eller om den omgivande temperaturen är hög.

Vattennivån är för låg

Detta meddelande kan endast visas på ett system som använder en vattennivågivare. Den visas när vattennivån blir för låg (eller då vattennivågivaren kopplas bort) och försvinner automatiskt när vattennivån är tillräcklig. Pumpar och värmeelementet stängs av när detta meddelande visas.

För lågt vattenflöde - M016**

Det kanske inte flödar tillräckligt med vatten genom värmeelementet för att föra vidare värmen som byggs upp. Värmeelementet startas på nytt efter ungefär 1 minut. Se ”Flödeskontroller” nedan.

Fel på vattenflödet - M017**

Det flödar inte tillräckligt med vatten genom värmeelementet för att föra vidare värmen som byggs upp och värmeelementet har stängts av. Se ”Flödeskontroller” nedan.

För lite vatten i värmeelementet - M028**

Värmeelementet kan vara torrt eller det kanske inte finns tillräckligt med vatten i elementet för att det ska kunna startas. Spa-enheten stängs av i 15 minuter. Se ”Flödeskontroller” nedan.

Värmeelementet är för torrt - M027**

Det kanske inte finns tillräckligt med vatten i elementet för att det ska kunna startas. Spabadet stängs av. Se ”Flödeskontroller” nedan.

Värmeelementet är för varmt - M030**

En av givarna för vattentemperaturen har känt av en temperatur på 48 °C (118 °F) i värmeelementet och spa-enheten stängs av. Se ”Flödeskontroller” nedan.

Flödeskontroller

Kontrollera om vattennivån är låg, om något hindrar insugsflödet, om det finns stängda ventiler, om det finns luftfickor, om för många jetmunstycken är stängda och om pumpen förberetts ordentligt. I vissa system kan en del av utrustningen ibland fortsätta att köras, även om spabadet stängs av på grund av ett fel, för att övervaka temperaturer eller för att hålla frysskyddet aktiverat.

Givarna är inte i synk - M015**

Temperaturgivarna kan vara ur synk med 16 °C. Begär service om meddelandet inte försvinner inom ett par minuter. Givarna är inte i synk – begär service*

- M026**

Temperaturgivarna är INTE i synk. Felet ovan har fastställts under minst 1 timma. Begär service.

Fel i givare A, Fel i givare B – Givare A: M031**, Givare B: M032**

Det har uppstått ett fel i en temperaturgivare eller i någon av temperaturgivarnas kretsar.
Begär service.

Fel i programminnet - M022**

Under starten misslyckades systemets test av kontrollsumman. Detta signalerar att det finns ett problem i den fasta programvaran (operativprogrammet) som kräver service. Inställningarna har återställts.

(Fel i permanentminnet)* – M021**

Kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag om meddelandet visas vid mer än en start.

Det har uppstått ett fel i klockan* – M020**

Kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag.

Konfigurationsfel

Spabadet startar inte. Kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag.

Test av jordfelsbrytaren misslyckades - M036**

Kan signalera att installationen inte är säker. Kontakta återförsäljaren
eller ett serviceföretag.

En pump kan ha fastnat – M034**

Vattnet kan ha värmts för mycket. STÄNG AV SPA-ENHETEN. KLIV INTE I VATTNET. Kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag.

Värmefel – M035**

En pump verkar ha fastnat i aktivt läge när spa-enheten senast startades STÄNG AV SPAENHETEN. KLIV INTE I VATTNET. Kontakta återförsäljaren eller ett serviceföretag.

Påminnelsemeddelande

Påminnelsemeddelanden kan återställas från kontrollpanelen. Tryck på rensningsikonen för att återställa påminnelsemeddelandet.

Kontrollera desinfektionen

Kan visas regelbundet, dvs. var sjunde dag. Kontrollera desinfektionsnivån och annan vattenkemi med ett testkit och justera med lämpliga kemikalier. Du kan ställa in en påminnelse på skärmen.
Påminnelser för konsekvent kontroll av dina desinfektionsnivåer. Påminnelsen mäter inte om den faktiska desinfektionsnivån är låg eller hög utan anger bara att du ska utföra ett lämpligt test.

Rengör filtret

Kan visas regelbundet, dvs. var 14:e dag. Rengör filtermediet enligt tillverkarens instruktioner.

Byt behållare

Kan visas regelbundet. Ställ in en påminnelse och byt ut mineralbehållaren efter 120 dagar. Du kanske kan känna material inuti behållaren men det här materialet är förbrukat och fungerar inte längre tillsammans med din desinfektion.

Byt vattnet

Kan visas regelbundet, dvs. var 90:e dag. Byt vattnet i spabadet regelbundet för att bibehålla korrekt kemisk balans och sanitära förhållanden. Du kan ställa in en påminnelse om att rensa, tömma och fylla spabadet var 90:e dag för att undvika total upplösning av fasta ämnen i ditt vatten vilket kan göra din desinfektion ineffektiv.

Läs mer om vattenbyte under fliken ”Underhåll”.

Byt filtret

Kan visas regelbundet, dvs. var 180:e dag. Filtren bör bytas ut ibland för att bibehålla korrekt spa-funktion och sanitära förhållanden. Filtren bör inspekteras med avseende på slitage och skador var 180:e dag för att säkerställa att din spa-enhet fungerar som den ska.

Diverse meddelanden

Ställ in tiden

När ett styrsystem som visar detta meddelande är påslaget initieras dess tid på dagen till 12.00. En korrekt inställd tid är viktig för att fastställa filtreringstider och andra funktioner som körs i bakgrunden.

Kommunikationsfel

Kontrollpanelen tar inte emot några signaler från systemet. Detta kan visas kort under systemstarter. Detta är normalt. Ring efter service om det inte är snabbt övergående.

Testprogramvara installerad

Kontrollsystemet använder testprogramvaran. Begär service.

Meddelandenoteringar

Vissa meddelanden har texten ”Servicebegäran” eftersom du måste begära service för att åtgärda felet.

Om du trycker på ikonen för fel/varning/påminnelse/info på meddelandeskärmen tas du till systeminformationsskärmen där du kan göra en felsökning över telefon eller fälttekniker kan få en bättre förståelse för problemet. Om du stänger systeminformationsskärmen tas du tillbaka till meddelandeskärmen.

Manualer

Crown

Signature

2021

2019

2018

2017

2016 (engelska)

2015 (engelska)

2014 (engelska)

2013

2012

Hittade du inte svaret du sökte?

Kontakta oss!