Problemvatten - Nordiska Kvalitetspooler

PROBLEMVATTEN

PROBLEMVATTEN

PROBLEMORSAKLÖSNING
Vattnet är grönt och grumligt. Poolens botten och väggar är dyiga.Algväxt. Vattnet innehåller fosfat som ger näring åt föroreningar.Justera pH-värdet.
Chockbehandling.
Tillsätt Activ Pool Pool Protector. Låt systemet köra tills vattnet är klart.
Klorlukt och ögonirritationer hos de som badar.För låg klordosering och ofta för högt pH-värde.Justera pH-värdet.
Chockbehandling.
Tillsätt friskt vatten och kör systemet kontinuerligt.
Vattnet är matt, mjölkaktigt och grumligt.Hårt vatten.
Kalkpartiklar utsöndras i vattnet.
Justera pH-värdet.
Chockbehandling.
Använd produkten Activ Pool Flocking. Låt systemet köras.
Vattnet är grönt, men klart. Bruna partiklar kan ofta ses i vatten som innehåller koppar eller järn.Spår av järn i vattnet (gulgrön färg).Justera pH-värdet.
Chockbehandling.
Använd produkten Activ Pool Flocking och tillsätt friskt vatten. Låt systemet köras kontinuerligt.
Spår av koppar i vattnet (turkos färg).
Vattnet är brunt och grumligt.Vattnet innehåller järn.Justera pH-värdet.
Chockbehandling.
Använd produkten Activ Pool Flocking och tillsätt friskt vatten.
Låt systemet köras kontinuerligt.
Vattnet är mörkt och grumligt.Vattnet innehåller mangan.
Poolens väggar har en ojämn beläggning.Kalkavlagringar från hårt vatten.Ta bort beläggningarna. Töm poolen och rensa. Håll pH-värdet på 7,0–7,4.
Korrosion.pH-värdet är för lågt eller klorhalten för hög.Justera pH-värdet. Tillsätt friskt vatten.
Använd inte saltsyra för att sänka pH-värdet.
Vattnet är grönt, grumligt och reagerar inte på tillsatt klor.Överstabilisering (klorlås).Mät innehållet av stabiliseringsmedel i vattnet. Idealnivå 30–50 mg/l. Nivå mellan 100–150 mg/l: Ersätt minst hälften av vattnet. Nivå över 150 mg/l: Ersätt 3/4 av vattnet.

 

Hur får jag en optimal vattenkvalitet?

Justering av vattenbalansen

Poolvatten som är ur balans kan bland annat irritera ögon och hud. Om vattnet är hårt och har ett högt pH-värde över 7,4 tillsätts Activ Pool PH Down. Om vattnet har ett lågt pH-värde under 7,0 tillsätts Activ Pool PH Up.


Dosering:

150 gram Activ Pool PH Down för att sänka pH-värdet med 0,2 per 10 000 l.
100 gram Activ Pool PH Up för att höja pH-värdet med 0,2 per 10 000 l.

Uppstart och chockdesinfektion

Man gör en chockbehandling när poolen precis har fyllts med vatten, eller när det finns ett specifikt problem som beläggningar eller grönt och grumligt vatten. Man tillför en högre dos av desinfektionsmedel än normalt för att effektivt desinficera vattnet helt.

Dosering:
75 gram Activ Pool Klor Quick-granulat per 10 000 l
50–80 gram Activ Pool Klor SuperChock per 10 000 l.
200 gram Activ Pool OxyPoolChock per 10 000 l.

Underhåll av vattnets renhet

I en pool med hög aktivitet hålls vattnet desinficerat med en klorhalt på 1–3 mg/l. I en pool med normal aktivitet hålls vattnet desinficerat med en klorhalt på 0,5–1 mg/l. Klorinnehållet testas löpande med Activ Pool pH och Klor Pooltester.

Dosering:
Activ Pool Klor LongTabs 20 g 5 tabletter per 10 000 l.
Activ Pool Klor LongTabs 200 g 1 tablett per 20 000 l.

Förebygga beläggningar

Mikrobsporer transporteras i luften och hamnar i alla pooler, även pooler inomhus. Hög värme, kraftiga regn och hög poolaktivitet påverkar också utvecklingen av beläggningar. Beläggningar förebyggs med Pool Protector som samtidigt avlägsnar flytande mikrober i vattnet så att det förblir klart och lockande. Tabletterna kan användas med både klor och syra.

Dosering:
Activ Pool Pool Protector
Start 1,0 dl per 10 000 l.
Förebyggande, 0,5 dl per 10 000 l varje vecka.

Tar bort oklarheter och gör grumligt vattnet klart igen

Sandfiltret kan bara ta bort partiklar som har en viss storlek. De minsta partiklarna som inte fångas upp av sandfiltret kan göra poolvattnet oklart så att det ser matt och tråkigt ut. För att fånga upp de minsta partiklarna tillsätter man ett flockningsmedel som binder samman de minsta partiklarna till större enheter som sedan kan fångas upp av poolens sandfilter.

Activ Pool Flocking Liquid:
Justerar pH-värdet till 7,2
Start: 50–100 ml per 10 000 l.
Förebyggande: 0,5 dl per 10 000 l varje vecka.

Rengöring och underhåll

Det räcker inte med kemiska medel för att hålla vattnet friskt och lockande. Effektiv filtrering av vattnet genom pumpsystemet är också nödvändigt, liksom att ta bort skräp som har hamnat i poolen. Om du avlägsnar synligt skräp behöver du mindre kemisk vattenskötsel och slitaget blir även mindre på poolens filteranläggning.